Utile

Formarea profesională continuă este atât în responsabilitatea angajatului cât și a angajatorului.

Angajatul, urmând principiile de învățare pe tot parcursul vieții ar trebui să manifeste o preocupare continuă pentru dezvoltarea sa profesională, mai ales în contextul actual al dinamicii pieței muncii și a ritmului accelerat în care avansează tehnologia.

Pe de altă parte, angajatorul are și el, obligația de a oferi programe de devoltare profesională angajaților săi, sub anumite condiții:

 • Angajatorii au obligația să asigure participarea la astfel de programe, pentru toți angajații, cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel putin 21 de salariați;
 • Pentru angajatorii care au un numar mai mic de 21 de salariați, organizarea cursurilor de formare profesională este obligatorie la un interval de 3 ani.
 • Angajatorii care au mai mult de 20 de angajați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților. Planul de formare profesională devine anexă la contractul colectiv de muncă.

De asemenea, trebuie precizat că angajatorii au obligația să asigure cheltuielile de participare la programele de formare profesională, iar cheltuielile ocazionale pe perioada cursurilor sunt suportate tot de angajator, în situația în care participarea este inițiată de catre acesta. Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale deținute. 

(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de munca, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurarilor sociale de stat.

Legea mai spune că participarea la astfel de programe de pregatire poate fi făcută și la initiativa angajatului, nu doar a angajatorului, modalitatea de formare profesională, drepturile și obligațiile părților și durata formării profesionale fiind stabilite prin acordul părților.

În ceea ce privește obligațiile angajaților, aceștia nu pot cere încetarea contractului individual de muncă pentru o perioadă dată, stabilită prin act adițional la contractul individual de muncă, dacă au beneficiat de programe de formare profesională inițiate de angajator. Nerespectarea de către salariat a acestui angajament duce la suportarea de către acesta a tuturor cheltuielilor desfășurate pentru pregatirea sa profesională.

Pe de altă parte, potrivit Codului muncii, angajatul are dreptul la concediu pentru pregatirea profesională – de la 80 de ore, la 10 zile, în cazul concediului cu plată, sau zile de concediu distribuite în diferite perioade, de-a lungul unui an, dacă este vorba despre un concediu fără plată.

Programele de formare profesională sunt autorizate și certificate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA) și dezvoltate în colaborare cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației și pot lua mai multe forme: participarea la cursuri organizate de către angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinătate; stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; stagii de practică și specializare în țară și în străinătate; ucenicie organizată la locul de muncă etc.

Alternativ, angajații pot lua în calcul și pregatirea individuală, prin programe de coaching, mentoring, training, studii academice postuniversitare, conferințe, webinarii, activități de voluntariat, activități de cercetare, programe de internship, burse sau participarea la competiții desfășurate în interiorul industriei.

Formarea profesională este o formă de educație continuă, care vine în completarea sistemului formal de învățământ. Scopul acesteia este creșterea nivelului de competență profesională a angajaților, prin diverse cursuri si programe de pregatire, dar sunt urmărite și alte obiective:

 • o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii
 • promovarea în muncă și dezvoltarea profesională
 • reconversia profesională
 • prevenirea riscului somajului
 • stimulare mobilității forței de muncă

Prin proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” - cofinanțat prin Programul Operațional Capita Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures - în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș în calitate de parteneri, doritorii de dezvoltare profesională au posibilitatea de a alege dintr-o paletă de cursuri de formare a abilităților tehnologice, oferite gratuit prin proiect:

 • competențe avansate de Microsoft Excel,
 • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere,
 • social media și marketing online,
 • instrumente web 4.0,
 • gestionare digitală a procesului antreprenorial

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi la:

www.cdimm.ro/soft

Sau solicita direct la:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Contact: 0262221510

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069

Holisun SRL – Contact: 0787659900

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Egalitatea de gen și egalitatea de șanse, în special la locul de muncă este în continuare un subiect care deschide multe teme de gândire. În ciuda eforturilor Uniunii Europene de promovare a egalității de gen și a egalității de șanse la locul de muncă, un stiu realizat de IBM, „Femeile, Leadreship-ul și oportunitățile ratate” arată că egalitatea de gen la locul de muncă este în continuă scădere, accentuată fiind de pandemia de COVID 19.

Potrivit acestui studiu egalitatea de gen nu este încă o prioritate cu adevărat pentru 70% din organizații. Studiul arată, de asemenea, că numărul femeilor care se află în poziții de conducere este și el în scădere, mai puține femei ocupând funcții de conducere în 2021 comparativ cu anul 2019.

Aceste date se aplică în special regiunii Europei Centrale și de Est așa cum se arată în raportul Forumului Economic Mondial „Global Gender Gap”.

Alte date de interes putem extrage din raportul PwC „Women in Work Index” care arată că inegalitățile din piața muncii dintre femei și bărbați s-au accentuat în timpul pandemiei și că vor fi necesare chiar decenii pentru a atenua decalajele.

Dupa 10 ani de progrese lente, dar consistente, ale femeilor, indicele a scazut pentru prima data in istoria sa, iar cei doi factori principali care au contribuit la aceasta scadere au fost somajul mai ridicat si ratele reduse de participare a femeilor pe piata muncii in perioada cea mai grava a pandemiei. Responsabilitatile legate de ingrijirea copiilor si de munca domestica au jucat un rol semnificativ in determinarea femeilor sa paraseasca piata muncii, mai arata raportul.

Inegalitatea de gen nu este doar o situație nedreaptă ci chiar poate afecta cultura unei organizații, poate pune piedici proceselor inovatoare și poate încetini progresul în ansamblu.

Implicarea activă a femeilor în domeniul tehnologiei moderne și a IT este și ea foarte scăzută. Conform statisticilor doar 1,4% dintre femeile din UE lucrează în IT.

Femeile constituie doar o treime din absolvenții de științe, tehnologie, inginerie și matematică din Europa, în timp ce doar 15,5% dintre start-up-uri sunt fondate de către acestea. Doar 28% din forța de muncă în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM) este reprezentată de femei, numărul bărbaților depășind cu mult numărul femeilor care se specializează în majoritatea domeniilor STEM în perioada facultății, arată datele din raportul Comisiei Europene, Women in Digital Scoreboard 2021.

Lumea tehnologiei nu face decât să reflecte realitatea noastră de zi cu zi. Reducerea diferenței de gen din industria IT și nu numai, ar trebui să avem o nouă abordare noi ca indivizi. Femeile aduc multe beneficii și în această industrie, ca în orice alta. Este deja demonstrat că echipele diverse se dezvoltă mai bine iar rezultatele finale sunt mai bune. Dacă avem constant aceleași perspective și vedem lucrurile din același unghi, creativitatea și inovația sunt reduse.

Reconversia profesională și învățarea pe tot parcursul vieții reprezintă cheile către o lume în care femeile să fie echitabil reprezentate. Cursurile de calificare, programele de formare și oportunitățile din piața muncii, care este într-o continuă dinamică cu accentul pe folosirea instrumentelor IT&C deschid noi perspective femeilor aflate atât la început de carieră cât și celor care își doresc să-și dezvolte noi abilități și să fie mai adaptate pieței actuale a muncii.

Acum, mai mult ca niciodată, oportunitățile de formare profesională destinate adulților sunt extrem de diverse și la îndemâna oricui își dorește să avanseze în carieră.

Prin proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” - cofinanțat prin Programul Operațional Capita Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures - în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș în calitate de parteneri, doritorii de dezvoltare profesională au posibilitatea de a alege dintr-o paletă de cursuri de formare a abilităților tehnologice, oferite gratuit prin proiect:

 • competențe avansate de Microsoft Excel,
 • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere,
 • social media și marketing online,
 • instrumente web 4.0,
 • gestionare digitală a procesului antreprenorial

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi la:

www.cdimm.ro/soft

Sau solicita direct la:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Contact: 0262221510

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069

Holisun SRL – Contact: 0787659900

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES, cu sediul în Baia Mare,ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES, cu sediul în Baia Mare,str. 1 Mai, nr. 25, jud. Maramures, urmeaza sa achizitioneze prin Achizitie directa, in cadrulproiectului „Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionalecontinue in regiunea Nord-Vest”, Contract nr. POCU/726/6/12/135148, Proiect cofinantat dinFondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: cod cpv79951000-5 – Servicii organizare conferinta pentru 100 persoane– organizarea unei “Zile aformarii profesionale”

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: avantajele tehnice si financiarecare motiveaza alegerea in raport cu celelalte specificatii tehnice ofertate.

Depunerea ofertelor: operatorii economici vor depune ofertele la sediul Asociatiei Intreprinzatorilor Maramures: Baia Mare, str. 1 Mai, nr.25 sau pe adresa de Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform solicitarii de oferta atasate.

Informatii : operatorii economici interesati pot solicita detalii la sediul asociatiei din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.telefon/fax0747.078.269.

Primirea ofertelor se va face pana la data de 27.01.2023.

Mai multe detalii găsiți în documentul atașat - Anunt și solicitare oferta FCD

 

Succesul în plan profesional este determinat de compențele pe care fiecare le are, de o combinație între competențele cognitive, socio-comportamentale și cele specificice locului de muncă pe care îl are fiecare. Aceste competențe sunt într-o continuă dinamică și se dezvoltă și dobândesc pe tot parcursul vieții.

Primele două seturi de competențe, respectiv cele cognitive și socio-comportamentale stau la baza achizițiilor de competențe necesare și a învățării pe tot parcirsul vieții.

Cei mai mulți dintre noi asociem învățarea cu educația formală, cea dobândită în școală și, de cele mai multe ori, urmând trendurile din trecut, ne oprim aici. Cu toate acestea, educația formală este doar un tip de educație.

În aceste vremuri, în care tehnologia este prezentă în viața noastră de zi cu zi, atât la nivel personal cât și profesional, iar lipsa abilităților în domeniul IT&C poate avea consecințe destul de grave. Dinamicitatea pieței muncii, folosirea instrumentelor IT&C, a tehnologiei de ultimă generație duce la necesitatea învățării pe tot parcursul vieții.

Sunt câteva motive pentru care oamenii aleg să învețe lucruri noi, indiferent de vârstă:

 • Din punct de vedere financiar, un angajat cu mai multe abilități și mai informat este un atuu pentru angajator, pentru companie
 • Îmbunătățirea și diversificarea competențelor în funcție de cerințele și tendințele pieței muncii aduce siguranță și posibilitatea de adaptare mai ușoară la schimbare
 • Sunt persoane care aleg să continue procesul de învățare pe tot parcursul vieții din dorința de a-și dezvolta un hobby care să-i ajute să se relaxeze și să se bucure, alții își doresc să fie la curent cu ultimele tendințe, iar o altă categorie își doresc să-și îmbunătățească creativitatea.

Acum, mai mult ca niciodată, oportunitățile de formare profesională destinate adulților sunt extrem de diverse și la îndemâna oricui își dorește să avanseze în carieră.

 

Prin proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” - cofinanțat prin Programul Operațional Capita Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures - în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș în calitate de parteneri, doritorii de dezvoltare profesională au posibilitatea de a alege dintr-o paletă de cursuri de formare a abilităților tehnologice, oferite gratuit prin proiect:

 • competențe avansate de Microsoft Excel,
 • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere,
 • social media și marketing online,
 • instrumente web 4.0,
 • gestionare digitală a procesului antreprenorial

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi la:

www.cdimm.ro/soft

Sau solicita direct la:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Contact: 0262221510

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069

Holisun SRL – Contact: 0787659900

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

 

            ASOCIATIA INTREPRINZATORILOR MARAMURES, cu sediul în Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, jud. Maramures, urmeaza sa achizitioneze prin Achizitie directa, in cadrul proiectului „S.O.F.T. – Sustinem Ocuparea prin Formare Tehnologica”, Contract nr. POCU/860/3/12/142579, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020: cod cpv  30199000-0; 30192700-8; 39831240-0; 30125100-2; 33760000-5 – materiale consumabile.

            Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: avantajele tehnice si financiare care motiveaza alegerea in raport cu celelalte specificatii tehnice ofertate.

            Depunerea ofertelor: operatorii economici vor depune ofertele la sediul Asociatiei Intreprinzatorilor Maramures:  Baia Mare, str. 1 Mai, nr.25 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., conform solicitarii de oferta atasate.

            Informatii: operatorii economici interesati pot solicita detalii la sediul asociatiei din Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la nr.telefon/fax 0747.078.269.

           Primirea ofertelor se va face pana la data de 20.01.2023.

Mai multe detalii găsiți în documentul atașat - Anunt și solicitare oferta

 

antet proiect
Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, în parterneriat cu Clemon S.R.L. și Sov Consulting S.R.L., implementează proiectul ”Formare-Cooperare-Digitalizare: Măsuri pentru promovarea formării profesionale în regiunea Nord – Vest”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza Contractului POCU/726/6/12/135148. În cadrul proiectului, sunt vacante următoarele posturi:

 

antet proiect
Asociația Întreprinzătorilor Maramureș în calitate de beneficiar, alături de partenerii S.C. SOV CONSULTING S.R.L. si S.C. CLEMON S.R.L., anunță demararea etapei de implementare a proiectului cu titlul “Formare-Cooperare-Digitalizare: Măsuri pentru promovarea formării profesionale continue în regiunea Nord-Vest”, proiect co-finanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Eșalonarea principalelor datorii acumulate la ANAF, precum și ștergerea dobânzilor și a penalităților aferente sunt cele mai importante avantaje de care pot beneficia firmele afectate de criza sanitară prin modificările aduse Ordonanței nr. 6/2019 prin Ordonanța de Urgență nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român