Utile

UE – bugete record pentru finanțări nerambursabile 2021 - 2027

După aprobarea de ieri a Parlamentului European, Consiliul a adoptat regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual al UE pentru 2021-2027.

Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1.074,3 miliarde euro pentru UE27 în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare.

Împreună cu instrumentul de redresare Next Generation EU, în valoare de 750 de miliarde euro, va permite Uniunii Europene să furnizeze o finanțare fără precedent, în valoare de 1,8 trilioane euro, în următorii ani, pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile pe termen lung ale Uniunii Europene în diferite domenii.

Următorul buget pe termen lung va acoperi șapte domenii de cheltuieli. Acesta va oferi cadrul pentru finanțarea a aproape 40 de programe de cheltuieli ale Uniunii Europene în următorii 7 ani.

Caracteristici cheie

În următorul cadru financiar multianual, finanțarea va fi orientată către priorități noi și consolidate în toate domeniile, inclusiv tranzițiile ecologice și digitale. Politica de coeziune și politica agricolă comună vor continua să primească finanțare semnificativă și vor fi modernizate pentru a se asigura că acestea contribuie cel mai bine la redresarea economică a Europei și la obiectivele ecologice și digitale ale UE.

Uniunea Europeană va cheltui 132,8 miliarde euro în domeniul cheltuielilor pieței unice, al inovării și al digitalizării și 377,8 miliarde euro pentru coeziune, reziliență și valori.

Aceste sume vor crește la 143,4 miliarde euro și, respectiv, 1.099,7 miliarde euro, cu finanțare suplimentară în cadrul Next Generation EU, inclusiv împrumuturi acordate statelor membre. O finanțare suplimentară de 356,4 miliarde euro va fi acordată în domeniul resurselor naturale și al mediului.

Cheltuielile în domeniile migrației și gestionării frontierelor se vor ridica la 22,7 miliarde euro în următorii șapte ani, iar 13,2 miliarde euro vor fi cheltuite în domeniile securității și apărării. Finanțarea pentru vecinătatea Uniunii Europene și pentru întreaga lume se va ridica la 98,4 miliarde euro.

Programe noi și consolidate

Pentru a sprijini tranziția digitală, se va înființa un nou program de finanțare, Europa digitală, pentru a promova lansarea pe scară largă și adoptarea tehnologiilor digitale cheie, cum ar fi aplicațiile de inteligență artificială și instrumentele de securitate cibernetică de ultimă generație. Componenta digitală a Facilității pentru Conectarea Europei va primi, de asemenea, un impuls semnificativ în finanțare.

Un nou program EU4Health va oferi o bază solidă pentru acțiunea UE în domeniul sănătății pe baza lecțiilor învățate în timpul pandemiei COVID-19.

În domeniul cercetării și inovării, programul Orizont Europa va beneficia de o creștere semnificativă odată ce fondurile pe baza instrumentului de recuperare al UE vor fi disponibile.

În domeniul securității și apărării, va fi creat un nou Fond european de apărare instituit pentru a promova competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare a bazei de apărare, tehnologice și industriale a UE.

Programele pentru tineri, precum Erasmus + și Corpul european de solidaritate, vor fi, de asemenea, consolidate, programul Erasmus + urmând să tripleze numărul de participanți în cadrul noului cadru financiar multianual.

Pentru a sprijini cele mai vulnerabile regiuni cu consum intensiv de carbon în tranziția lor către o economie neutră din punct de vedere climatic, se va crea un nou fond pentru tranziție justă. Va primi finanțare atât în cadrul următorului buget pe termen lung, cât și al instrumentului de redresare al UE.

Pașii următori

Majoritatea programelor de finanțare sectoriale ale Uniunii sunt așteptate să fie adoptate la începutul anului 2021 și se vor aplica retroactiv de la începutul anului 2021.

Pentru punerea în aplicare a instrumentului de recuperare Next Generation EU, decizia Uniunii Europene privind resursele proprii va trebui aprobată în toate statele membre, în conformitate cu cerințele lor constituționale.

Conform deciziei, Comisia va fi autorizată, în mod excepțional, să împrumute până la 750 miliarde euro în prețurile din 2018 pe piețele de capital pentru a aborda consecințele crizei COVID-19.

Cea mai mare parte a acestei finanțări va fi canalizată prin Facilitatea de Redresare și Reziliență, în valoare de 672,5 miliarde euro, care va sprijini investițiile publice și reformele din statele membre prin granturi și împrumuturi, ajutându-le să abordeze impactul economic și social al pandemiei COVID-19, precum și provocările provocate de tranzițiile verzi și digitale.

sursa: www.fonduri-structurale.ro

sursă imagine: Money photo created by wirestock - www.freepik.com

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român