Beneficii

A fi membru al Asociației Întreprinzătorilor Maramureș (AIM) înseamnă, mai întâi de toate, că reputația comercială a companiei și a reprezentanților conducerii sale este una pozitivă în piață și în societate, având un istoric consolidat.

Beneficii de natură civică ce constau în participarea la:

  • Consultări cu autoritățile și instituțiile publice referitoare la deciziile publice importante pentru zonă (în infrastructură de transport, în protecția mediului, în educație, în domeniul social, în cultură, în sport etc.).
  • Promovarea unor inițiative normative pozitive pentru mediul economic la nivel local, regional și național.
  • Inițierea, susținerea și participarea la acțiuni de impact educațional, social și cultural deosebite.
  • Propunerea și dezvoltarea de proiecte economice private sau în parteneriat public-privat majore pentru județul Maramureș.

Beneficii economice:

  • Informații valoroase economic, credibile și ”proaspete” obținute de la ceilalți membri, de la autorități și instituții publice, precum și de la organizații de afaceri naționale și internaționale.
  • Asocieri facile între membri pentru inițierea și dezvoltarea de investiții și afaceri.
  • Acces la piețe, furnizori și parteneri din România și din alte țări susținut de AIM și de Uniunea Națională a Patronatului Român (care are încheiate parteneriate cu cele mai mari organizații patronale din țări precum: Polonia, Ungaria, Slovacia, are o structură națională de departamente de specialitate și contracte de asistență și consultanță în diverse domenii).
  • Sprijin reciproc în relațiile oneste și transparente cu autoritățile și instituțiile publice.
  • ”Citirea” anticipativă a climatului economic și, prin forța grupului, identificarea rapidă de soluții pentru adaptarea la nou.
  • Promovarea activității în cadrul evenimentelor AIM și a materialelor și informațiilor AIM.

Networking și socializări creative și agreabile

De asemenea, județul Maramureș și entitățile aparținătoare acestei zone beneficiază în urma existenței și funcționării AIM, câteva exemple în acest sens fiind:

 

Agenții economici se simt reprezentați.

Forța de muncă necesară companiilor este mai repede identificată, obținută și păstrată.

Climatul concurențial onest în mediul economic are de câștigat.

Mediul educațional este sprijinit de cel antreprenorial, iar potențialii angajați beneficiază de instruiri aplicate.

Autoritățile și instituțiile publice au un partener solid de dialog pentru punerea în operă a proiectelor viabile.

Se dezvoltă punți de legătură economică ale zonei cu celelalte arealuri românești și străine.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român