Despre noi

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, organizație constituită exclusiv din societăți comerciale cu capital privat care reprezintă regiunea Maramureș, a fost înființată pentru a susține dezvoltarea economico-socială a județului, în plan local, zonal, regional, național și internațional.

Membrii  Asociației Întreprinzătorilor Maramureș (AIM) sunt și pot fi doar societăți comerciale cu sediul social în județul Maramureș și cu o bună reputație comercială. (Modul de dobândire a calității de membru este detaliat la secțiunea MEMBRI.)

AIM este, mai întâi de toate, un scop în sine: demonstrația că afacerile românești pot colabora; în masă chiar. (Este relevant în acest sens că, în AIM, sunt multe firme concurente reciproc; și totuși dialogul constructiv primează.) Acest obiectiv, odată atins, se generează un factor de progres economic: încrederea între partenerii de afaceri. Iar, de aici, nu mai este decât un pas până la transformarea fostului concurent în colaborator și a fostului necunoscut în client sau furnizor. Noi încercăm să susținem și chiar să multiplicăm capra vecinului, carevasăzică.

În baza unui program de activități multianual, AIM se implică în planurile: economic, educațional, cultural, social ale zonei noastre și nu numai.

Considerăm autoritățile și instituțiile publice drept parteneri indispensabili.

De asemenea, preocupări prioritare ale noastre în beneficiul membrilor AIM și al mediului de afaceri sunt asigurarea cantitativă și calitativă a resurselor umane necesare activităților economice, creșterea competitivității capitalului românesc în raport cu cel străin, precum și extinderea climatului de concurență loială.

AIM este și membru, cu statut de vicepreședinte, în cadrul Uniunii Naționale a Patronatului Român organizație patronală națională reprezentativă și efervescentă prin intermediul căreia promovăm și beneficiem de inițiative, informații și networking la nivel național și internațional.

Statutul AIM (fondată de 31 de companii, înscrisă în Registrul Special de Asociații și Fundații cu numărul 25/29.05.2018) poate fi consultat aici

Principalele obiective ale Asociației Întreprinzătorilor Maramureș:

  • Dezvoltarea durabilă a unor parteneriate între toți actorii economici și sociali.
  • Facilitarea interacțiunii mediului economico-social al județului Maramureș cu mediile similare naționale și internaționale.
  • Asigurarea unui climat de competitivitate economică onest.
  • Susținerea educației antreprenoriale și profesionale, precum și sprijinirea inițiativelor sociale și educaționale ale antreprenorilor.
  • Dezvoltarea de infrastructuri sociale viabile.
  • Stimularea corelării dinamicii demografice cu necesitățile pieței forței de muncă, precum și încurajarea soluțiilor de asigurare eficientă a resurselor umane în acord cu necesitățile acestei piețe.
  • Asigurarea unui echilibru pe teritoriul județului Maramureș între capitalurile autohtone și cele străine, precum și încurajarea colaborării între acestea și a schimburilor de know-how.
  • Susținerea extinderii influenței grupurilor sociale maramureșene și a capitalurilor autohtone în alte zone geografice (exclusiv pentru realizarea scopului asociației).
  • Reprezentarea intereselor membrilor AIM în plan local, zonal, regional, național și internațional.
0
membri ai AIM
0
acțiuni realizate de AIM
0
angajați ai membrilor AIM
0
domenii de activitate

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român