Utile

Modificări ale legislației fiscale prin O.G. nr. 16/2022

Un impact major asupra mediului de afaceri îl au modificările Codului fiscal aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15 iulie 2022.

Principalele modificări sunt:

 • Facilitatea privind scutirea de impozit a profitului investit se va aplica începând cu 01.01.2023 și pentru investițiile în active utilizate în tehnologizare și pentru activele utilizate în producție și procesare. Lista acestor active va fi aprobată prin Ordin al Ministrului Finanţelor.
 • Cota de impozitare a dividendelor se majorează de la 5% la 8%, începând cu 1 ianuarie 2023
 • Se elimină începând cu data de 01.01.2023 impozitul specific pentru anumite activități, conform Legii nr. 170/2016, contribuabilii aflați în această situație având posibilitatea de a opta fie pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fie pentru plata impozitului pe profit.
 • Impozitarea microîntreprinderilor se va modifica începând cu 01.01.2023, fiind introduse următoarele noutăți:
  • Pentru a se încadra ca plătitor de impozit pe veniturile întreprinderilor, o persoană juridică trebui să îndeplinească următoarele condiții cumulative:
   • În anul fiscal precedent să fi realizat venituri ce nu depășesc echivalentul în lei a 500.000 euro;
   • Să nu realizeze venituri din consultanță și/sau management într-o proporție mai mare de 20% din veniturile totale;
   • Să aibă minimum un salariat cu normă întreagă;
   • Acționarii/asociații să nu dețină mai mult de 25% din titlurile de participare la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.
  • Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1% indiferent de numărul de salariați.
 • Pentru facilitățile specifice industriilor construcții, alimentară și agricolă se introduc următoarele modificări:
  • Începând cu data de 18 iulie 2022, cifra de afaceri de referință pentru aplicarea facilitaților specifice domeniului construcțiilor se va calcula doar pentru anul în curs, eliminandu-se prevederea conform căreia facilitățile se puteau aplica și dacă în anul anterior era îndeplinită condiția de cifră de afaceri, fară a mai fi necesară validarea acesteia în cursul anului curent.
  • Începând cu veniturile aferente lunii august 2022, se reduce plafonul maxim al veniturilor din salarii și asimilate salariilor pentru care se aplică facilitățile specifice industriilor construcții, alimentară și agricolă de la 30.000 lei la 10.000 lei.
  • Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, facilitățile se vor putea aplica doar pentru veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă, eliminandu-se posibilitatea de a se acorda veniturilor obținute din alte forme contractuale (ex. contracte de administrare, de management, ucenicie, internship, etc)
 • Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, se va introduce un nou plafon cu privire la veniturile neimpozabile pe care le pot acorda angajatorii, fiind exceptate de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, cumulate, în limita lunară de 33% din salariu de bază al angajatului:
  • clauza de mobilitate;
  • contravaloarea hranei acordată de către angajator pentru salariații proprii;
  • cazarea și chiria pentru angajații proprii;
  • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora;
  • contribuțiile la fondurile de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 de euro anual pentru fiecare persoană;
  • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita unui plafon anual de 400 euro, pentru fiecare persoană;
  • îndemnizația de telemuncă în limita unui plafon lunar de 400 lei.
 • Începând cu veniturile aferente lunii august 2022, pentru contractele individuale de muncă cu timp parțial, se reintroduce obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale de către persoanele ce obțin venituri din salarii sub nivelul salariului minim pe economie, la o valoare minimă a contribuției egală cu contribuția aferentă unui salariu minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.
 • În ceea ce privește modificările aduse TVA-ului, acestea sunt:
  • băuturile nealcoolice (cu adaos de zahăr) care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 se exclud de la aplicarea cotei de TVA de 9%, urmând ca acestora să li se aplice cota standard de TVA.
  • pentru serviciile de cazare, restaurant și catering, cota de TVA se majorează de la 5%, la 9%.
  • se modifică plafonul valoric pentru aplicarea cotei de 5% la livrarea de locuințe, la 600.000 de lei, începând cu 01.01.2023.
  • cota de 5% pentru livrarea de lemn de foc se prelungește până la data de 31.12.2029.

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Brasov/asistcontr_brasov/informatii_curente/informatii_privind_noutati_legislative

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român