Utile

Formarea profesională continuă - perspective

Formarea profesională continuă este atât în responsabilitatea angajatului cât și a angajatorului.

Angajatul, urmând principiile de învățare pe tot parcursul vieții ar trebui să manifeste o preocupare continuă pentru dezvoltarea sa profesională, mai ales în contextul actual al dinamicii pieței muncii și a ritmului accelerat în care avansează tehnologia.

Pe de altă parte, angajatorul are și el, obligația de a oferi programe de devoltare profesională angajaților săi, sub anumite condiții:

 • Angajatorii au obligația să asigure participarea la astfel de programe, pentru toți angajații, cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel putin 21 de salariați;
 • Pentru angajatorii care au un numar mai mic de 21 de salariați, organizarea cursurilor de formare profesională este obligatorie la un interval de 3 ani.
 • Angajatorii care au mai mult de 20 de angajați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților. Planul de formare profesională devine anexă la contractul colectiv de muncă.

De asemenea, trebuie precizat că angajatorii au obligația să asigure cheltuielile de participare la programele de formare profesională, iar cheltuielile ocazionale pe perioada cursurilor sunt suportate tot de angajator, în situația în care participarea este inițiată de catre acesta. Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale deținute. 

(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de munca, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurarilor sociale de stat.

Legea mai spune că participarea la astfel de programe de pregatire poate fi făcută și la initiativa angajatului, nu doar a angajatorului, modalitatea de formare profesională, drepturile și obligațiile părților și durata formării profesionale fiind stabilite prin acordul părților.

În ceea ce privește obligațiile angajaților, aceștia nu pot cere încetarea contractului individual de muncă pentru o perioadă dată, stabilită prin act adițional la contractul individual de muncă, dacă au beneficiat de programe de formare profesională inițiate de angajator. Nerespectarea de către salariat a acestui angajament duce la suportarea de către acesta a tuturor cheltuielilor desfășurate pentru pregatirea sa profesională.

Pe de altă parte, potrivit Codului muncii, angajatul are dreptul la concediu pentru pregatirea profesională – de la 80 de ore, la 10 zile, în cazul concediului cu plată, sau zile de concediu distribuite în diferite perioade, de-a lungul unui an, dacă este vorba despre un concediu fără plată.

Programele de formare profesională sunt autorizate și certificate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA) și dezvoltate în colaborare cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației și pot lua mai multe forme: participarea la cursuri organizate de către angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesională din țară sau din străinătate; stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; stagii de practică și specializare în țară și în străinătate; ucenicie organizată la locul de muncă etc.

Alternativ, angajații pot lua în calcul și pregatirea individuală, prin programe de coaching, mentoring, training, studii academice postuniversitare, conferințe, webinarii, activități de voluntariat, activități de cercetare, programe de internship, burse sau participarea la competiții desfășurate în interiorul industriei.

Formarea profesională este o formă de educație continuă, care vine în completarea sistemului formal de învățământ. Scopul acesteia este creșterea nivelului de competență profesională a angajaților, prin diverse cursuri si programe de pregatire, dar sunt urmărite și alte obiective:

 • o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii
 • promovarea în muncă și dezvoltarea profesională
 • reconversia profesională
 • prevenirea riscului somajului
 • stimulare mobilității forței de muncă

Prin proiectul „S.O.F.T. – SUSȚINEM OCUPAREA PRIN FORMARE TEHNOLOGICĂ” - cofinanțat prin Programul Operațional Capita Uman (contract POCU/860/3/12/142579) și implementat de Camera de Comert si Industrie Maramures - în calitate de Beneficiar și în parteneriat cu Centrul de Excelenta pentru Resurse Comunitare, Holisun și Asociația Întreprinzătorilor Maramureș în calitate de parteneri, doritorii de dezvoltare profesională au posibilitatea de a alege dintr-o paletă de cursuri de formare a abilităților tehnologice, oferite gratuit prin proiect:

 • competențe avansate de Microsoft Excel,
 • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere,
 • social media și marketing online,
 • instrumente web 4.0,
 • gestionare digitală a procesului antreprenorial

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi la:

www.cdimm.ro/soft

Sau solicita direct la:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Contact: 0262221510

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL – Contact: 0771711069

Holisun SRL – Contact: 0787659900

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș – Contact: 0745354533

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român