Utile

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC SOV Consulting SRL și SC CLEMON SRL, anunță finalizarea proiectului ”FORMARE-COOPERARE-DIGITALIZARE: Măsuri pentru promovarea formării profesionale continue în regiunea Nord-Vest”, care a fost implementat în perioada 01 aprilie 2021 – 09 septembrie 2023.

Acesta a fost un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod proiect POCU/726/6/12/135148. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creşterea participării la programe de formare profesională în domeniul managementului a minim 652 de persoane angajate din Regiunea Nord-Vest, prin formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare și îmbunătățirea statutului pe piața muncii.

Proiectul a oferit oportunitate persoanelor angajate, de a participa la cursuri gratuite de formare profesională, workshop-uri şi activităţi de sprijin pentru dezvoltarea carierei (servicii de consiliere și tutorat în carieră, servicii de sprijin pentru îmbunătățirea statutului pe piața muncii).

Comunicat de presă 001Comunicat de presă 001

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român