Utile

METODOLOGIE PRIVIND EVALUAREA NEVOILOR DE FORMARE ÎN CADRUL COMPANIILOR

Proiectul "Formare – Cooperare – Digitalizare: Măsuri pentru promovarea formării profesionale continue în regiunea Nord-Vest", cod proiect 135148 îşi propune să asigure creşterea participării la programe de formare a angajaţilor din Regiunea Nord-Vest, prin stimularea cooperării între actorii cheie de la nivel regional.

Conform Eurostat, 2018, în România rata participării angajaţilor la formare continuă este de doar 0,8%, situând ţara noastră pe ultimul loc în rândul celor 28 de state membre şi cu mult sub media Uniunii, care este de 11,8%. Prin comparaţie, pe primul loc în clasament se situează Finlanda, cu o rată a participării angajaţilor la programe de formare în 2018 de 30%. Situaţia este descurajantă şi la nivel regional – tot conform Eurostat, 2018, Regiunea Nord-Vest se situează pe ultimele locuri pe plan naţional când vine vorba de rata participării adulţilor la formare continuă: 0,7% faţă de 1,4% în Regiunea Bucuresti-Ilfov, situată pe primul loc.

Datele de la nivel european indică şi obstacolele percepute de adulţi în calea formării continue. La nivelul anului 2016, în România, 62% dintre persoane consideră că nu mai au nevoie de instruire suplimentară, în timp ce 8,7% dintre persoane nu îşi permit costul formării. Printre barierele percepute de acces la formare continuă se numără şi vârsta (7,7%), responsabilităţile de familie (7%) şi timpul (5,8%). Îmbucurător este însă faptul că doar 2,1% dintre respondenţi consideră că nu beneficiază de suportul angajatorului pentru a se pregăti în continuare. Datele de mai sus arată că prima barieră în calea formării continue este una de natură psihologică – percepţia indivizilor asupra propriilor competenţe profesionale.

Cu alte cuvinte, în lipsa unor evaluări sistematice a competenţelor deţinute de fiecare individ în parte, raportat la cerinţele de pe piaţa muncii, adulţii se percep ca suficient de calificaţi pentru meseria pe care o au şi nu resimt nevoia unor calificări suplimentare. Drept urmare, în logica intervenţiei propuse prin OS 6.12, prezentul proiect propune o evaluare riguroasă a grupului ţintă, ca punct de plecare pe calea formării continue. În plus, prezentul proiect propune informarea şi consilierea grupului ţintă utilizând un instrument electronic – COGNITROM CAS++, subliniind astfel importanţa digitalizării. Când vine vorba de angajaţii de la nivelul Regiunii Nord-Vest, conform INS, 2018, rata de ocupare a resurselor de muncă de la nivel regional este de 72,7%, cu diferenţe între cele 6 judeţe ale regiunii: cea mai mare rată de ocupare se înregistrează în judeţul Cluj (77,7%), în timp ce cea mai mică rată se înregistrează în judeţul Maramureş (66,6%).

Se înregistrează de asemenea diferenţe notabile între ratele de ocupare ale bărbaţilor (78%) şi ale femeilor (67,1%). Faptul că judeţul Maramureş înregistrează cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte rata de ocupare este unul dintre motivele care plasează acţiunea proiectului la nivelul acestui judeţ, atât Beneficiarul cât şi partenerii acestuia având sediul în Municipiul Baia Mare.

Faţă de situaţia curentă, proiectul creează posibilitatea ca 652 de angajaţi să beneficieze de o evaluare individuală, precum şi de un profil personalizat, care să ii ajute să îşi contureze un parcurs profesional. De asemenea, toate aceste persoane vor lua parte la programe de formare profesională, contribuind astfel la creşterea gradului de participare a angajaţilor de la nivel regional la formare continuă. În plus, tot în scopul creşterii gradului de participare a angajaţilor la formare, proiectul propune intervenţii şi la nivelul angajatorilor: constituirea unor grupuri de lucru pentru analiza nevoilor de formare regionale, precum şi dezvoltarea unor metodologii de analiză a nevoilor de formare, care să fie puse la dispoziţia angajatorilor pentru o viitoare utilizare. Acest proiect va fi implementat în regiunea Nord-Vest. Programele de formare se vor derula la sediul beneficiarului/partenerilor (cursuri teoretice), în locaţii subcontractate (cursuri teoretice) sau la sediul angajatorilor (cursuri practice).

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat: METODOLOGIE PRIVIND EVALUAREA NEVOILOR DE FORMARE IN CADRUL COMPANIILOR

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român