Utile

Competența digitală este conceptul care descrie abilitățile indivizilor legate de tehnologie

       Competența digitală este conceptul care descrie abilitățile indivizilor legate de tehnologie. În ultimii ani, mai mulți termeni sunt utilizați pentru a descrie competențele de utilizare a tehnologiilor informaționale, precum: competențe TIC, competențe tehnologice, competențe ale tehnologiei informației, cultura informației, competențe digitale, alfabetizare digitală. Acești termeni sunt, de multe ori, folosiți ca sinonime. Paleta largă de termeni denotă, de fapt, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, dar și diferite arii de acoperire și interes, cât și discipline de bază ale informaticii și tehnologiilor informaționale și de comunicare, care contribuie la formarea acestor comptențe,

        Competența digitală cuprinde ansamblul de cunoștințe, abilități, atitudini, inclusiv strategii și valori, necesare pentru a utiliza tehnologia și media digitală în realizarea sarcinilor, rezolvarea problemelor, în comunicare, gestionarea informațiilor, colaborare, creare și partajare de conținut și formarea cunoștințelor în mod eficient, corespunzător, critic, creativ, autonom, flexibil, etic, reflexiv pentru muncă, timp liber, participare, învățare și socializare. În ansamblu, competența digitală se referă la formarea abilităților și capacitatea de a implementa un anumit set de instrumente și / sau aplicații

         Capacitatea întreprinderilor europene de a concura şi de a evolua la începutul secolului XXI - lea, depinde din ce în ce mai mult de utilizarea inovatoare şi eficientă a noilor tehnologii de informaţii şi comunicare (TIC). Strategia competenţelor electronice este o componentă a Agendei Digitale pentru Europa şi a Pachetului privind ocuparea forţei de muncă, pentru dezvoltarea competitivităţii, productivităţii şi gradului de angajare a forţei de muncă. Europa trebuie să creeze condiţii cadru mai bune pentru inovare, creştere şi noi locuri de muncă digitale. Acestea trebuie să asigure, de asemenea, că aptitudinile, cunoştinţele, competenţele şi inventivitatea forţei de muncă europene, care include experţii TIC, întrunesc cele mai standarde globale şi că acestea sunt actualizate continuu printr-un proces de învăţare continuă, eficientă. În ciuda nivelurilor înalte ale şomajului, deficitul de competenţe digitale continuă să crească în toate sectoarele. Lipsa de coordonare dintre competențele disponibile şi nevoile de pe piața muncii există în toate statele membre, chiar dacă le afectează în grade diferite. Remarcabil, cererea de specialiști TIC, în creștere cu aproximativ 4% pe an, depășeşte oferta. Locurile vacante previzionate până în 2015 sunt aproximativ 500.000 şi multe vor rămâne neocupate, dacă nu se vor face mai multe pentru a atrage tinerii să obțină diplome în informatică şi pentru a reorienta profesional şomerii.

Instrumente şi tehnologii sociale

           Tehnologiile sociale se referă la abordările generate de tehnologie care facilitează interacţiunile dintre oameni şi organizaţii. Printre exemplele de instrumente şi tehnologii sociale din contextul de afaceri se numără reţelele de socializare şi clipurile video.

Mobile

            Tehnologiile mobile au un impact major asupra operaţiunilor globale din mediul de afaceri. IDC estimează că dispozitivele mobile inteligente vor genera 57% din creşterea totală a industriei IT la  nivel global. Deşi există o cerere organizaţională de talent mobil, un sondaj realizat în anul 2012 de către InformationWeek sugerează că aceasta s-ar putea să nu fie transpusă în cerinţe suplimentare la angajare pentru companii, întrucât majoritatea companiilor îşi reformează în schimb angajaţii existenţi.

 

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român