Utile

REZUMAT POC 3.1.1 (COVID-19) - Grant capital de lucru

0. Denumire

Sprijin pentru IMM-uri în vederea  depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19.

  1. Cine poate cere finanţare

IMM (inclusiv microîntreprinderile) și ONG cu activitate economică, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS Cov-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, care dețin certificat de situații de urgență in baza O.U.G. 29/2020, care au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în anul 2018 sau 2019 și nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.

Este posibil ca în varianta finală a ghidului solicitantului să fie eligibile și IMM (inclusiv microîntreprinderile) și ONG cu activitate economică și sportivă, în condițiile enunțate mai sus.

  1. Pentru ce poate cere finanţare

2.1. Activitate (coduri CAEN)

Anexa 2 la O.U.G. nr. 130/2020.

2.2. Tip investiţie

Capital de lucru pentru reluarea activității economice curente.

2.3. Cheltuieli finanţate:

Stocuri (materii prime, materiale, mărfuri sau alte stocuri necesare activității curente), datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, chirie, achiziția de servicii necesare activității curente, echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS Cov-2, obiecte de inventar, echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității, plata datoriilor către bugetul de stat.

  1. Valori pentru finanţarea nerambursabilă

3.1. Limitele în care trebuie să se încadreze valoarea totală a proiectului

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect, în condițiile unei finanțări de minim 2.000 euro este de 2.353 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect, în condițiile unei finantări de maxim 150.000 euro este de 176.471 euro.

3.2. Procente de finanţare nerambursabilă din total cheltuieli eligibile

85% din totalul cheltuielilor eligibile.

3.3. Limite ale valorii finanţării nerambursabile

tab 3

  1. Criterii de selecţie a proiectelor pentru finanţare

Selecția se face pe principiul: primul venit, primul servit.

Recomandăm depunerea proiectului în primele zile de la deschiderea apelului, în măsura asigurării posibilităților tehnice de către autoritatea finanțatoare.

  1. Perioada de depunere a proiectelor

- Etapa 1: crearea contului de utilizator în aplicație, începând cu 15.09.2020, etapă care se poate realiza oricând pănă la finalul perioadei de depunere a cererilor de finanțare.

- Etapa 2: depunerea cererii de finanțare propriu-zise în aplicație, care va fi deschisă timp de 5 zile lucrătoare, cu posibilitate de prelungire până la epuizarea bugetului (estimăm că va fi între 28 septembrie – 30 octombrie 2020)

  1. Alte detalii importante

6.1. Beneficiarii vor menține/suplimenta nr. de salariați existenți/locuri de muncă existente la data depunerii cererii de finanțare pe o perioada de minim 6 luni de la data acordării grantului (cu excepția contractelor de muncă încheiate pentru zilieri sau sezonieri).

6.2. Valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care va fi acordată întreprinderilor legate nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.

6.3. Fonduri nerambursabile alocate pe întreg teritoriul național pentru granturi destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 307.400.000 euro.

(Estimăm un total de 5.100 proiecte finanțate la nivel național, la o valoare medie a ajutorului nerambursabil solicitat / proiect de 60.000 euro.)

6.4. Termenul maxim de realizare a cheltuielilor este 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar, timp în care Beneficiarii vor depună un raport de progres la bancă privind cheltuielile efectuate.

6.5. Grantul pentru capital de lucru nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pisciculturii și acvaculturii, respectiv 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole.

6.6. Cererea de finanțare se va putea depune în sistemul electronic cu semnătura electronică calificată a reprezentantului lega/împuternicit. Contractele de finanțare se vor semna cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal/împuternicit.

6.7. Termenul maxim de depunere a cererilor: 30.10.2020.

6.8. Beneficiarii grantului pentru capital de lucru pot solicita și grant pentru investiții.

6.9. Este posibil ca dovada existenței confinațării să se solicite la depunerea cererii de finanțare.

  1. Procente și/sau valori maxime eligibile pentru cheltuieli de consultanță și/sau proiectare (eventual pe etape):

Cheltuielile pentru consultanță și proiectare tehnică nu sunt eligibile.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2023 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român