Utile

Cine poate primi un microgrant nerambursabil de 2.000 euro

Microgranturile sunt în valoare de 2.000 euro și se acordă o singură dată.

Cine poate cere finanţare:

Întreprinderi mici și mijlocii care nu dețin salariați cu contract individual de muncă la sfârșitul anului 2019, au desfășurat activitate curentă și au o cifră de afaceri de minim 5.000 euro în exercițiul financiar 2019 (echivalent în lei la data depunerii cererii de finanțare);

PFA, ONG-uri cu activitate economică și sportivă din domeniile de activitate prevăzute la nivelul programului și care și-au început activitatea până la data de 01.02.2020;

PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 și care nu au beneficiat de stimulentul acordat în baza OUG 43/2020.

Cheltuieli finanţate:

Stocuri (materii prime, materiale, mărfuri), datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, chirie, achiziția de servicii necesare activității curente cu echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS Cov-2, obiecte de inventar, echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității, plata datoriilor către bugetul de stat.

Selecția proiectului se face pe principiul: primul venit, primul servit.

Recomandăm: depunerea proiectului în primele zile de la deschiderea apelului.

Menținerea activității este obligatorie pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea micrograntului.

Mai multe informații găsiți în ghidul solicitantului:  http://mfe.gov.ro/poc-apelul-sprijin-pentru-imm-uri-in-vederea-depasirii-crizei-economice-generate-de-pandemia-covid-19/?fbclid=IwAR1ZB-KjhPKEx1PcUMJxtHBEiZgbUJ_cTzUvXuzALIAKfR4pSiBxIOCYBMo

Depunerea dosarelor se face pe link-ul www.granturi.imm.gov.ro

 

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2023 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român