Utile

Finanțare nerambursabilă pentru investiții

Între 30 octombrie și 30 noiembrie 2020 anumite IMM pot solicita finanțare nerambursabilă pentru investiții cu o valoare cuprinsă între 1.500.000 și 2.000.000 euro.

 Cine poate cere finanțare?

  1. Întreprinderi mici

 Ajutor financiar nerambursabil de 70%

Contribuție proprie de 30%

  1. Întreprinderi mijlocii

 Ajutor financiar nerambursabil de 60%

Contribuție proprie de 40%

Condiții de eligibilitate:

 -minim 1 an fiscal integral de activitate

-profit din exploatare >0, la finalul anului 2019

-mai multe coduri CAEN eligibile

Activități cu cheltuieli eligibile:

 -ajutor de stat regional pentru investiții pentru:

- construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii

- dotarea cu active corporale, necorporale

-ajutor de minimis (total cumulat în trei ani fiscali consecutivi = maxim 200.000 euro):

               - proiectare și inginerie

               - cheltuieli cu informarea și publicitatea (în limita a 5.000 lei fără TVA)

Perioada de depunere a proiectelor: 30.10.2020, ora 12:00 – 30.11.2020, ora 12:00

Link-uri utile:
Ghidul solicitantului:

http://inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/849-ghid-specific-2-2-imm-apel-2022
Link de înscriere în program:
https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtml

 

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român