Utile

Încă o autoritate cu atribuții de control - Autoritatea pentru digitalizarea României -

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene, a devenit o prioritate protecția datelor cetățenilor din spațiul european. În acest context, în România, s-a înființat o nouă autoritate ce vizează protecția datelor: Autoritatea pentru digitalizarea României (ADR).

Pe lângă autoritățile deja cunoscute (Consiliul Concurenței sau Autoritatea română pentru protecția datelor), Autoritatea pentru digitalizarea României are „rolul de a realiza și asigura implementarea strategiilor și a politicilor publice în domeniul digitalizării”. ADR „se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului”.

Instituția este înființată recent, prin Hotărârea de Guvern nr. 89/2020, iar scopul acesteia este de a crea cadrul de digitalizare a sectorului public și de a urmări interoperabilitatea, interconectarea, și securitatea sistemelor informatice publice.

Pentru domeniul privat, de interes sunt competențele și atribuțiile ADR privitoare la punerea în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 2017/2394, care vizează cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului.

De reținut este faptul că, deși Regulamentul vizează activitatea instituțiilor publice, ADR poate efectua controale și investiga firmele, putându-le solicita sau verifica orice document legat de respectarea dreptului consumatorului, atunci când există posibilitatea unei încălcări cu interes pentru UE și din sfera vizată de Regulament.

Autoritatea pentru digitalizarea României, în aplicarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2017/2394, are o serie de competențe, precum:

  1. Poate accesa orice documente, date și informații relevante anchetei (pentru a se stabili dacă a avut loc o încălcare a legislației UE care protejează interesele consumatorilor), indiferent de forma sau formatul acestora și indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate.
  2. Poate impune firmelor oricărei persoane fizice sau persoanelor juridice, să pună la dispoziție orice informații, date sau documente relevante anchetei, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea.
  3. ADR poate iniția anchete sau proceduri din proprie inițiativă, dacă ia la cunoștință, prin alte mijloace decât reclamațiile consumatorilor, de încălcări sancționate prin regulament.
  4. Poate efectua inspecții necesare la fața locului, inclusiv competența de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecție pentru a-și desfășura activitatea comercială, economică, meșteșugărească sau liberală.
  5. Poate examina, confisca, lua sau obține copii ale informațiilor, datelor sau documentelor (pe durata necesară și în măsura necesară inspecției), indiferent de mediul pe care sunt stocate.
  6. Autoritatea poate achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla sau testa în scopul de a detecta încălcări sancționate prin regulament și de a obține mijloace de probă.
  7. Poate impune sancțiuni, de exemplu, amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, în cazul încălcărilor sancționate, precum și pentru nerespectarea oricăror decizii, ordine, măsuri provizorii, angajamente ale comerciantului sau a altor măsuri adoptate în temeiul regulamentului menționat anterior.
  8. ADR poate demara din proprie inițiativă anchete sau proceduri, pentru a pune capăt sau pentru a interzice încălcările sancționate prin regulament.

Pentru a consulta textele Hotărârii privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității pentru Digitalizarea României și Regulamentul Uniunii Europene nr. 2017/2394, care definesc și explică competențele Autorității pentru Digitalizarea României, accesați linkurile atașate mai sus.

             

 

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român