Utile

Oportunități de finanțare europeană pentru IMM-uri

În economia europeană, IMM-urile joacă un rol esențial, deoarece sunt o sursă de inovare, abilități antreprenoriale și creare de locuri de muncă. În Uniunea Europeană, 23 de milioane de IMM-uri reprezintă 99% din totalul întreprinderilor și asigură în jur de 75 de milioane de locuri de muncă.

IMM-urile se confruntă cu numeroase dificultăți în sistemul economic din ziua de azi, care pot reduce accesul la noi tehnologii și inovare. De aceea, Comisia Europeană are ca prioritate în vederea creșterii economice a spațiului european, sprijinirea acestora pentru coeziune socială și economică și crearea de noi locuri de muncă.

În acest context, intervin clusterele de inovare, care au rolul de a pune în aplicare bunele practici din UE pentru creșterea competitivității operatorilor economici. Astfel, printr-o linie de finanțare deschisă până pe 28 aprilie 2020, IMM-urile românești, care fac parte din clustere de inovare, vor beneficia de fonduri europene pentru proiecte care vor atrage finanțări nerambursabile între 500.000 de euro (2.375.750 lei) și 7.5 milioane de euro (35.636.250 lei).

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din Ministerul Educației și Cercetării a deschis apelul de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Proiecte pentru clustere de inovare, pentru care solicitanții eligibili (clusterele de inovare) pot depune proiectele în perioada 29 ianuarie- 28 aprilie 2020. Bugetul total este de 31,7 milioane euro.

Clusterele de inovare sunt structuri sau grupuri organizate de părți independente concepute pentru stimularea activității inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor și schimbului de cunoștințe de specialitate și prin contribuții la transferul de cunoștințe, stabilire de contracte, diseminare de informații și colaborare între întreprinderi și alte organizații din cluster.

O cerință este ca un cluster să conțină cel puțin 10 părți independente (societăți comerciale) și cel puțin o parte independentă de tip instituție de cercetare-dezvoltare (universitate, institut CD).

Menționăm mai jos tipurile de activități eligibile în cadrul prezentului apel:
A. Investiții în facilități CD comune ale clusterului:

 • achiziționarea de teren.
 • construcție/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD.
 • achiziționarea de active fixe corporale pentru CD: clădiri si/sau spații, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc.
 • achiziționarea de active fixe necorporale pentru CD.

B. Activități de inovare în cluster:

 • obținerea, validarea și protejarea brevetelor și a altor active necorporale care aparțin clusterului.
 • detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului de la o organizație de cercetare sau de la o întreprindere mare.
 • achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării.
 • achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării.

C. Activități de exploatare a clusterului:

 • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi.
 • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate, în conformitate cu regulile Schemei de ajutor de stat și Regulamentului 651/2014.
 • gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare.
 • organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe si stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.

D. Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul).
Există o serie de categorii de activități care NU sunt eligibile pentru finanțare, dar sunt obligatorii pentru implementarea proiectului (urmând a fi finanțate din fondurile solicitantului, fără a se lua în considerare la calculul asistenței publice nerambursabile):

 • activități de informare și publicitate pentru proiect.
 • auditul final al proiectului.
 • managementul proiectului.


Pentru membrii AIM: 

IMM-urile doritoare de finanțare europeană pentru dezvoltarea cercetării în clusterele de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate, vor putea depune proiecte în perioada 29 ianuarie – 28 aprilie 2020, cu implementare a proiectului de maximum 36 de luni, fără a depăși data de 30 decembrie 2023.
Informații suplimentare puteți regăsi în documentele atașate în pagina dedicată a Ministerului Fondurilor Europene.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român