Utile

Aspecte legislative și fiscale pentru antreprenori în 2020

Anul 2020 aduce o serie de modificări de natură juridică și fiscală, care afectează companiile sau prin care se instituie noi obligații în sarcina acestora.

 Le menționăm aici pe cele mai importante:

 1. Creșterea salariului minim brut pe economie

Prin Hotărârea de Guvern nr. 935 din 2019, salariul minim pe economie pentru studii medii şi normă întreagă pentru un program normal de lucru de 167,33 ore a fost majorat, începând cu data de 01.01.2020 de la 2.080 de lei la 2.230 de lei. Angajatorii au obligația de a opera în Revisal modificarea salariului minim în termen de 20 de zile lucrătoare de la data modificării. Este valabilă atât pentru personalul cu studii superioare, cât și salariul minim diferențiat pentru angajații din domeniul construcțiilor pentru care, salariul minim diferențiat rămâne la fel,  2.350 de lei, respectiv 3.000 de lei.

 1. Eliminarea supra-impozitării contractelor part-time

Supra-impozitarea contractelor cu timp parțial a fost eliminată prin Legea 263/2019, revenindu-se astfel la calculul taxelor salariale aferente la nivelul salariului brut realizat, nu la nivelul salariului minim brut pe economie.      

 1. Prin Ordonanța de Urgență nr. 79/2019, plata defalcată a TVA-ului a fost abrogată începând cu data de 01.02.2020.
 2. Pragurile valorice pentru achizițiile publice au fost schimbate de la 01.01.2020

Ca urmare a aplicării Regulamentelor delegate (UE) nr. 2019/1827, nr. 2019/1828, nr. 2019/1829 și nr. 2019/1830 ale Comisiei Europene de modificare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, pragurile valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național sunt următoarele:

4.1. Legea achizițiilor publice nr. 98/2016

- lucrări – 25.013.925 de lei (5.350.000 EUR).

- produse și servicii – 649.895 de lei (139.000 EUR).

- acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de Consiliul Județean, Consiliul Local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora/locale – 1.000.557 de lei (214.000 EUR).

- servicii sociale și alte servicii specifice 3.506.625 de lei (750.000 EUR).

- atribuirea contractelor pe loturi individuale – 374.040 de lei (80.000 EUR) pentru bunuri și servicii, respectiv 4.675.500 de lei (1.000.000 EUR) pentru lucrări.

4.2. Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale

- contractele sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții – 2.001.114 lei (428.000 EUR).

- pentru contractele sectoriale de lucrări – 25.013.925 de lei (5.350.000 EUR)

- contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice – 4.675.500 de lei (1.000.000 EUR).

4.3. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

- concesiuni de lucrări și/sau de servicii – 25.013.925 de lei (5.350.000 EUR).

4.4. OUG nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității

- produse și servicii - 428.000 EUR

- lucrări - 5.350.000 EUR

 1. Legea 193/2019 aduce o serie de modificări în domeniul construcțiilor, dintre care se cuvin a fi menționate:

- eliminarea obligativității emiterii avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației, pentru:

 1. construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale.
 2. construirea de anexe gospodărești.
 3. construirea de împrejmuiri.

- avizele emise de protecția mediului nu sunt necesare în cazul următoarelor categorii de lucrări:

 1.  construirea de locuințe unifamiliale.
 2. construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor.
 3. consolidări ale imobilelor existente.
 4. construirea de împrejmuiri.
 5. dezmembrări, comasări de terenuri.

- avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic și legal în raport cu obiectul acesteia.

- în situația în care în locul construcțiilor demolate solicitantul va construi o nouă construcție, se eliberează o singură autorizație de construcție, în care se indică și se aprobă atât demolarea construcției vechi, cât și construirea celei noi.

- funcționarii care refuză, fără motiv, să emită autorizația de construire, pot fi sancționați cu amendă de până la 5.000 de lei.

- emiterea autorizației de construcție, în regim de urgență, se va face în maximum șapte zile lucrătoare.

- avizele/acordurile referitoare la rețelele tehnico-edilitare vor trebui emise în maximum cinci zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii/documentaţiei specifice complete.

 1. Legea 129/2019 privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, stabilește în sarcina companiilor obligația ca până la data de 21.07.2020 să declare lista beneficiarilor reali ai tranzacțiilor desfășurate.

Conform actului normativ, prin beneficiar real se înțelege persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, respectiv dacă dețin cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau dacă participă în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%. Firmele care nu se conformează aceste obligații riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român