Evenimente

Finanțări de până la 500.000 euro pentru IMM-uri, prin POC 4.1.1.

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pot beneficia de fonduri de finanțare nerambursabilă de până la 500.000 de euro pentru „Investiții în activități productive”, destinate retehnologizării în vederea refacerii capacității de reziliență, conform ghidului final publicat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în data de 3 august 2022.

Apelul se va deschide online, pe IMM Recover, în data de 23 august, ora 10:00 și va râmâne deschis timp de 7 zile calendaristice, până pe 29 august, ora 23:59:59.

 Tipuri de activități eligibile:

 1. modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 2. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente;

Componentele programului:
Schema de ajutor de minimis

 • finanțări între 50.000 – 200.000 euro, dar nu mai mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019;
 • pentru investiții necesare capacităților de prestare servicii pentru refacerea capacității de reziliență;
 • sunt eligibile entitățile care își desfășoară activitatea din Clasa P – Învățământ, Clasa Q – Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii, conform codurilor CAEN din anexa 12.

Schema de ajutor de stat

 • finanțări între 50.000 – 500.000 euro, dar nu mai mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019;
 • pentru investiții în retehnologizare, necesare capacităților de producție;
 • destinată IMM-urilor care desfășoară activități conform codurilor CAEN menționate în anexa 13.

Cheltuielile eligibile:

 • cheltuieli pentru renovarea sau modernizarea spațiilor;
 • utilaje;
 • echipamente tehnologice;
 • echipamente IT&C;
 • mijloace de transport auto care sunt necesare activității;
 • instalaţii sau echipamente specifice pentru reducerea consumului de energie;
 • active necorporale.

Criteriile de selecție importante:

 • cifra de afaceri la 31 decembrie 2020 mai mică decât CA la 31 decembrie 2019;
 • scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019;
 • rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019 mai mare cu 30%;
 • investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale;
 • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

Acțiunea POC 4.1.1. înlocuiește fosta măsură 3, iar proiectele selectate la finanțare vor fi mutate în sistemul MySMIS2014, pentru implementare.

Pentru mai multe detalii, descarcă de AICI Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1-POC, cu anexele aferente.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român