Evenimente

Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM prin programul POCU 2014-2020 - 3.12

AIM, în parteneriat cu Sov Consulting implementează o cercetare pentru elaborarea unui dosar de cerere de finanțare nerambursabilă din Programul POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3– Locuri de muncă pentru toți.

Scopul acestei cercetari îl constituie analizarea nevoilor angajaților din IMM în vederea obținerii/dezvoltării (cu costuri 0 în sarcina lor sau a angajatorului) a competențelor digitale/informatice, prin:

• Participarea angajaților la programe de formare profesională în concordanță cu cerințele locurilor de muncă, prin care aceștia să utilizeze facil elementele utilizate uzual de companii de tip hardware (desktop, laptop, tabletă, smartphone) și software (suita de tip office, aplicațiile de comunicare audio-video-text etc.). O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici.

• Evaluare/validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor.

Detalii despre programul POCU 2014-2020: https://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

În calitate de angajat, poți și tu să beneficiezi, în mod GRATUIT, de servicii de formare profesională, pentru dezvoltarea competențelor digitale/informatice, astfel încât calculatorul, tableta și telefonul să îți devină cei mai buni prieteni în muncă, doar completând acest simplu chestionar la urmatorul link: https://www.sovconsulting.ro/v2/formular.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2023 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român