Evenimente

AIM solicită Guvernului modificarea criteriilor de accesare a fondurilor europene

ELIMINAȚI PENTRU TOTDEAUNA REGULA ”PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”

Către
Guvernul României,
Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional

Din toate prevederile ce reglementează alocarea de fonduri publice și, în mod particular, din prevederile ”Ghidului Solicitantului — Condiții specifice de accesare a fondurilor” din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2, prin care se propune acordarea întreprinderilor mici și a celor mijlocii a unor sume nerambursabile cuprinse între 2.000.000 și 6.000.000 euro, în procente de 50%, 60% sau 70% din totalul eligibil al investiției, (ghid aflat la data de 25 mai 2020, data prezentei, în variantă supusă consultării publice), vă rugăm să eliminați regula ”primul venit, primul servit” prevăzută la punctul 2.1. astfel:

Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Proiectele pot fi depuse doar în perioada menționată în subsecțiunea 2.2. din prezentul document. Selecția proiectelor se va realiza conform prevederilor de mai jos.
Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate în ordinea depunerii. Cererile de finanțare neconforme/neeligibile nu vor mai fi evaluate (punctate). Astfel, solicitanții vor fi notificați fie cu privire la punctajul obținut (în cazul proiectelor conforme și eligibile), fie cu privire la respingerea pe motive de neconformitate/neeligibilitate. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt considerate respinse.
Vor fi selectate, pentru etapa precontractuală, cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin cele mai mari punctaje, în funcție de bugetul disponibil pentru acest apel.”.

Dacă nu eliminați regula ”primul venit, primul servit”, disimulată absolut netransparent în prevederea anterioară, care spune, în realitate/mai corect/în esență, că orice solicitare de finanțare căreia i se acordă mai mult de 50 de puncte la evaluare va fi selectată pentru contractare în limita fondurilor disponibile (în loc să fi prevăzut, de la bun început, clar și transparent, că apelul de proiecte este de tipul ”primul venit, primul servit” pentru toate cererile de finanțare care vor obține minim 50 de puncte), atunci și acest apel de proiecte va suferi de următoarele tare românești în domeniu:

  1. Se va bloca aplicația MySMIS în primele secunde de la lansarea apelului (de la momentul în care este disponibilă pentru încarcarea cererilor de finanțare) sau va funcționa foarte prost, pentru că toți solicitanții, în număr de câteva sute sau chiar de peste 1.000, vor încerca să o acceseze din prima secundă.
  2. Calitatea proiectelor va fi slabă, deoarece în quasitotalitatea lor vor fi realizate pentru ca:

2.1. Cererea de finanțare să poată obține doar minimumul de 50 de puncte.
2.2. Cererea de finanțare să fie finalizată pe repede înainte (mai ales în cazul proiectelor cu excuție de lucrări de construcție), pentru a fi gata în prima secundă când platforma MySMIS va fi disponibilă pentru încărcare. (Astfel, chiar dacă solicitanți într-o regiune ar fi doar 100 (și nu sute) față de un disponibil de finanțare de 40 de proiecte, tot cei care au depus cereriile de finanțare în primele secunde/minute după start ar avea câștig de cauză, în detrimentul multora cu proiecte de o calitate net superioara.)

Ne este foarte greu să înțelegem cum, referitor la sistemul profund necompetitiv ”primul venit, primul servit”, după atâtea argumente care vi s-au adus, după atâtea eșecuri, după atâtea experiențe negative publice chiar șocante atât ale aplicanților, cât și ale autorităților și chiar ale beneficiarilor finali (cei care au implementat extrem de greu astfel de proiecte ”făcute pe genunchi” spre a fi gata ultrarapid indiferent de cât corespund ele așteptărilor economico-social-administrative și criteriilor de selecție stabilite), continuați să insistați că un astfel de tip de apel este unul ... ”competititv”!!!

În concret, pe regula ”primul venit, primul servit”, solicitanților li se spune de către consultanți (externi sau interni):
- Nu contează decât să fim siguri că obținem minim 50 de puncte (55 să spunem, pentru a avea o marjă în cazul unor depunctări).
- Vom asigura multe stații de lucru (calculatoare) și personal pentru a fi pregătiți să începem încărcarea și/sau să dăm comanda de încărcare, în cel mai scurt timp posibil (secunde, minute maxim). ”Noi suntem mai iuți de mână și vă obținem finanțarea” (de parcă așa ar trebui alocați banii publici!!!).
- Dacă sunt probleme cu lipsuri, insuficiențe, neclarități etc. de informații și documente în cererea de finanțare și/sau documentele anexate: ”nu ne concentrăm acum pe ele; le rezolvăm după aceea, la solicitările de clarificări din partea evaluatorilor”.
- În cazul cererilor de finanțare care au fost depuse repede și evaluate cu minim 50 de puncte, mulți consultanți au obiceiul să spună clienților: ”am avut relații la autoritatea finanțatoare și am rezolvat să fie înregistrată on-line mai în față decât altele cererea ta de finanțare”.
- Pentru fiecare cerere de finanțare care nu a fost evaluată ca urmare a suspendării apelului pentru atingerea plafonului de finanțare total alocat (pe regiune sau național) solicitantul va suspiciona, sau chiar va avea convingerea (mai ales în cazul cererilor de finanțare ale căror punctaje de selecție autoevaluate ar fi fost mari) că sistemul informatic de înregistrare on-line a momentului depunerii cererii de finanțare nu a fost corect.

Sigur că, pentru dumneavoastră, ca autoritate/autorități de gestionare a fondurilor publice acordate în sistem nerambursabil, aplicând regula ”primul venit, primul servit” (care este cea mai rapidă cale de a derula orice selecție de solicitări), este mult mai ușor astfel să raportați că ați îndeplinit cota ”la hectar” de fonduri europene atrase.
Dar, în context, prioritatea României nu este aceea de a da confort funcționarilor săi, ci aceea de a atrage bani europeni pentru proiecte de calitate.
Dacă veți înțelege că ”primul venit, primul servit” înseamnă hazard și nu competitivitate, atunci veți reveni la modalitățile de evaluare cu termen limită și praguri de punctaj descrescătoare, ceea ce, de altfel, vă rugăm insistent să faceți.

Și dacă va rămâne neutilizată pentru totdeauna această regulă de maidan ”primul venit, primul servit”, în cazul oricărei alocări de fonduri publice, totul va intra în normal, iar solicitanții de finanțări vor putea să se concentreze pe proiecte de calitate, pe reguli clare, transparente și anticipativ transmise, desigur în interiorul unor termene rezonabile, ceea ce va conduce la proiecte de calitate și, mai departe, la o dezvoltare sustenabilă și durabilă economic, pur și simplu.

Consiliul Director al AIM

 O inițiativă a Institutului pentru Acțiune Civică și Orientarea Societății ”ACTA”

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2021 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român