Evenimente

AIM va participa la grupurile de lucru ale ADR Nord-Vest

În contextul reactualizării Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Vest pentru perioada 2021-2027, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș va participa la grupurile de lucru tematice organizate de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest.

Grupurile Tematice Regionale sunt foruri consultative, ce analizează și completează documentele emise de ADR Nord-Vest în procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027. ADR Nord-Vest își propune prin Grupurile Tematice Regionale (GTR), să adreseze nevoile de dezvoltare regională identificate în diferite domenii, în corelare cu principalele direcții de dezvoltare și priorități de finanțare ale UE, care vizează diferite politici specifice de coeziune:

  • Grupul Tematic Regional (GTR) pe domeniul „Forța de muncă, incluziune socială, educație și sănătate”, ce vizează „O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”.
  • Grupul Tematic Regional (GTR) pe domeniul „Dezvoltare teritorială integrată și agricultură”, ce vizează „O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale” și respectiv politica agrară comună.
  • Grupul Tematic Regional (GTR) pe domeniul „Specializare inteligentă, digitalizare și competitivitate economică”, ce vizează „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.
  • Grupul Tematic Regional (GTR) pe domeniul „Mobilitate și infrastructură de transport”, ce vizează „O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale”.
  • Grupul Tematic Regional (GTR) pe domeniul „Dezvoltare urbană durabilă și orașe inteligente”, ce vizează „O Europă mai apropiată de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale”.
  • Grupul Tematic Regional (GTR) pe domeniul „Eficiență energetică și economie circulară”, ce vizează „O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor”.

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027 reprezintă principalul document strategic de la nivelul Regiunii Nord-Vest. De aceea, implicarea directă în acest proces de analiză, de stabilire a nevoilor și de orientare a investițiilor publice și private la nivelul regiunii, este esențială. În acest context, AIM are oportunitatea de a supune atenției, prin intermediul reprezentanților săi, principalele direcții și nevoi ale județului Maramureș, primordiale pentru dezvoltarea regională.

Copyright © 2020 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român