Evenimente

AIM pentru o economie curată - etapa a doua

În atenția agenților economici maramureșeni
Asociația Întreprinzătorilor Maramureș (AIM) continuă campania „AIM pentru o economie curată”, prin lansarea celei de-a doua etape, ce inițiază o serie de acțiuni de informare, conștientizare și combatere a practicilor comerciale ilicite și a concurenței neloiale.

 Agenții economici de bună credință vor urmări întotdeauna să funcționeze conform legii și bunelor practici comerciale. Prin urmare, amintim o parte dintre cele mai importante prevederi normativ-legale ce trebuie respectate, pentru a activa în mediul economic în condiții de legalitate:

 • Codul Muncii.
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă.
 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 • Codul fiscal și Codul de procedură fiscală.
 • Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
 • Ordonanța de urgență 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
 • Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
 • Legea 82/1991, legea contabilității.
 • Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii, care interzice desfășurarea activităților economice în afara obiectului de activitate autorizat.
 • Legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.

Respectarea legii aduce cu sine posibilitatea dezvoltării mediului economic, prin:

 • siguranță economică și credibilitate sporită.
 • reducerea „muncii la negru”.
 • respectarea condițiilor de muncă a angajaților.
 • respectarea procedurilor legate de crearea și administrarea unei companii.
 • resursele utilizate pentru funcționarea normală a unei firme.

AIM sprijină instituțiile competente pentru dispunerea și luarea de măsuri, corecte și la timp, în vederea îndreptării sau a sancționării comportamentului comercial-economic neconform cu prevederile legale specifice, creând astfel, premisele pentru funcționarea sănătoasă a mediului economic în ansamblul său.

Contact Asociația Întreprinzătorilor Maramureș

Sediul social: Str. 1 Mai nr. 25, Baia Mare, jud. Maramureș email: office@patronatmm.ro Tel: +40.747.078.269
Copyright © 2024 l Asociația Întreprinzătorilor Maramureș membru al Uniunii Naționale a Patronatului Român